Plantenwerkgroep

Wat is de Plantenwerkgroep Deventer?

De plantenwerkgroep (PWG) van de KNNV Deventer is een samenwerking met de plantenwerkgroep van IVN Deventer. Er zijn 2 coördinatoren om de activiteiten te begeleiden en de werkzaamheden te verdelen. Eén van de coördinatoren is lid van het districtsteam van FLORON district Beneden-IJssel.

Koprus
Waterbergingen en bijzondere soorten

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft diverse waterbergingen aangelegd. Dit is een van de uitwerkingen van Kaderrichtlijn Water van de EU.
Het afgraven van de bovenlaag heeft als resultaat dat de oorspronkelijke zaadbank weer aan de oppervlakte komt. In sommige gevallen resulteerd dat in zeer bijzondere soorten.
Koprus (Juncus capitatus) is zo’n bijzondere soort.
Koprus is inmiddels in diverse gebieden in de buurt van Deventer gevonden.
Naast Koprus komen bijvoorbeeld ook Draadgentiaan, Dwergbloem en Parnassia tevoorschijn.

Wat doet de PWG?

De PWG heeft voert diverse activiteiten uit:

  • kennisopbouw van de Nederlandse flora
  • kennis delen binnen de PWG
  • cursussen, excursies en lezingen voor breed publiek
  • inventarisaties
  • speciale evenementen

Kennisopbouw van de Nederlandse flora is voor de KNNV de belangrijkste activiteit en wordt op vrijwel ieder moment uitgeoefend. De leden doen kennis op diverse manieren op en dragen dat direct op elkaar over. Hiermee draagt de KNNV Deventer met de PWG bij aan het onderzoek aan de wilde flora, de voornaamste activiteit van FLORON.

Diverse leden dragen bij aan cursussen (Gidsenopleiding IVN of een cursus planten determinatie), publiekslezingen en -excursies al dan niet voor een breed publiek.

Aan inventarisaties in de vele interessante gebieden rondom Deventer en voor diverse organisaties wordt de meeste tijd besteed. Dit loopt uiteen van de jaarlijkse KM Hokken voor FLORON tot inventarisaties van de terreinen van Stichting IJssellandschap en Staatsbosbeheer en in speciale gevallen voor particuliere eigenaren.
Er wordt intensief met de Stadsecoloog van de gemeente Deventer, Stichting IJssellandschap en Staatsbosbeheer samengewerkt.

Er zijn een aantal gebieden waar de PWG graag komt. Van deze gebieden is de soortensamenstelling goed bekent. De PWG neemt de rol op zich om trends te signaleren en in overleg met betreffende verantwoordelijken een passend advies samen te stellen. In de Moespotleide wordt nu in overleg met Stichting IJssellandschap kleinschalig beheer toegepast om te zorgen voor gunstige condities voor soorten als Draadgentiaan, Koprus, Dwergbloem en Pilvaren.

Die speciale evenementen zijn zeer divers. Voorbeelden daarvan zijn:

  • herintroductie Muurbloem (zie artikel)
  • monitoring van gebieden (Keizersrande, Dortherbeek, Gooiermars en Moespotleide)
  • advisering op het gebied van natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups
  • Buitenlezing op de zomercatch van Kunstenlab Deventer
  • Ontmoetingen bij de wilg, een podcast serie

Boeken

Een bijzondere categorie van speciale evenementen bestaat uit de bijdragen aan diverse boeken. Wijlen Hans Grotenhuis heeft bijvoorbeeld het boek De Slenk geschreven. Het boek is een overzicht van zijn beschermingswerk van het bijzondere gebied de Slenk – Oostermaet bij Lettele.
De Stadsflora van de Lage landen is in 2020 uitgekomen met een hoofdstuk over Deventer, PWG heeft op diverse manieren bijgedragen (cartografie, fotografie en tekstueel).
Anno 2021 zijn diverse leden van de PWG betrokken bij een nieuw te verschijnen boek. Daarover verderop in het jaar meer informatie.

Contact

Wilt u meer weten over het programma (meestal rond de 40 activiteiten per jaar) van de PWG, neem dan contact op met de coördinator van de PWG, Gerrit Hendriksen (plantenwerkgroep@deventer.knnv.nl).

Handige links

Het is een uitdaging aan het worden om de soorten goed op naam te kunnen brengen. Het hanteren van één of meerdere flora’s is inmiddels niet meer voldoende. Niet iedereen zal de flora’s van omliggende landen in huis hebben, vandaar hier een aantal goede aanvullingen.


Gelukkig is er een zeer actieve groep mensen die alternatieven aanbieden. Naast nieuwe soorten zijn in de volgende x aantal links ook lastige groepen op een overzichtelijke manier behandeld.