Muurbloem

Het begin

Ergens rond de Tweede Wereldoorlog is de Muurbloem (Erysimum cheiri) uit Deventer verdwenen. De wens bestond om deze soort weer terug te krijgen in Deventer.
In 2011 is een projectgroep geformeerd om de Muurbloem in Deventer te herintroduceren. De projectgroep bestond uit de stadsecoloog van de Gemeente Deventer, een ecoloog van Overijssels Landschap, een ecoloog van Tauw en twee leden van de KNNV Deventer.

Werkwijze

Muurbloem is een beschermde plantensoort (zie wetten.nl). Dat betekent verboden te plukken en planten en zaden te verzamelen. Om dit project toch door te kunnen laten gaan is het dan noodzakelijk een ontheffing te verkrijgen. Een belangrijkse stap om te nemen. Medio 2012 is deze vergunning afgegeven waarmee aan het tweede deel van project begonnen kon worden. Zaden en eventueel stekjes verzamelen. Om een gezonde populatie te kunnen opbouwen zijn van twee plaatsen zaden verzameld (Vlissingen en Kampen) en uit Kampen zijn tevens tussen de straatstenen stekjes gestoken.

Plaatsen van de jonge plantjes bij de Bergkerk

De zaden zijn vervolgens opgekweekt en samen met de stekjes in het najaar van 2012 in een aantal muren van Deventer geplaatst.

Waar is de Muurbloem inmiddels te vinden

Onderstaande kaart geeft aan in 3 kleuren waar de Muurbloem is te vinden. In het groen de oorspronkelijke uitplant locaties. In rood de locatie waar het niet goed is gekomen met de Muurbloem. Geel zijn de nieuwe plaatsen.
Klik op de icoontjes voor een foto van de muurbloem.

Toekomst

Die gele plaatsen zijn daar niet vanzelf gekomen. Muurbloem is een redelijk makkelijke plant om op te kweken, echter de soort lijkt niet in staat zelf geschikte plekken te kunnen vinden.

De geplaatste planten in de overblijfselen van de stadsmuur aan Onder de Linden hebben zich bijvoorbeeld geheel verdeeld direct aan de voet van de muur. In april zijn daar enige honderden planten te vinden die uitbundig bloeien.

Diverse zaadpeulen zijn verspreid over de muren van de Wellekade en tevens in de muur aan de Bokkingshang. Het is op te vatten als een onderhoud aan de uitgezette populatie. Conclusie hieruit is dat de populatie kan worden ondersteund door zaden op geschikte plakken in delen van de oude stadsmuren te plaatsen (alleen die in beheer zijn van de gemeente).

Media

De Muurbloem is diverse malen in het nieuws geweest. In 2014 is een artikel in de Stentor geplaatst, er is een blog aan de Muurbloem gewijd op stadsplanten.nl en een artikel verschenen in een vakblad.
Uiteraard zijn er diverse vondsten gemeld via waarneming.nl.

Meer weten over de Muurbloem. Neem contact op met de webmaster.