De Slenk – Oostermaet

Inleiding

De Slenk ligt in de Oostermaet, net ten Noorden van Lettelle en is een klein nat heide gebied.
In 1970 was dit gebied een dichtgegroeid nat struweel. Door wijlen Hans Grotenhuis en wijlen Gé Flint, beiden natuurvorsers van KNNV Deventer, is dit gebied omgetoverd tot een nat heideschraalland met bijzondere botanische kwaliteit. En hoe hoger de botanische kwaliteit hoe hoger de biodiversiteit.