Mossenwerkgroep

De mossenwerkgroep Deventer is een werkgroep met zowel KNNV als IVN leden. Iedereen is welkom om mee te doen, ook zonder enige kennis van mossen. De werkgroep is in 2014 gestart en heeft in de loop der tijd kennis opgebouwd van de mossen rondom Deventer. Vanaf 2015 is gestart met het inventarisen in uurhokken. De keuze van uurhokken is gebaseerd op de vrijgegeven uurhokken door de BLWG, jaarlijks worden hokken waar de afgelopen 25 jaar weinig gegevens van zijn binnengekomen als te inventariseren uurhok gepubliceerd op verspreidingsatlas.nl.

Hieronder zijn de atlasblokken inclusief download van documenten te vinden. Klik op de blokken van de kaart en het is mogelijk om het bijbehorende document te downloaden.

Van deze inventarisaties worden uitgebreide rapportages gemaakt, deze zijn hieronder beschikbaar gemaakt als PDF.

Jaaruurhokrapport
2015-2016212-476 (Baarlerhoek)
2016-2017210-475
2017-2018210-478 en 211-478 (Landgoed Frieswijk)
2018-2019209-479 (Moespotleide)

De excursies zullen weer beginnen als de lockdown opgeheven wordt.
Een mooi mos gevonden? Foto van maken, en het mos bewaren in een (gebruikt) envelopje met de datum en de plaats van de vondst. Bij de werkgroepbijeenkomsten kan dit mos dan worden gedetermineerd.

Heeft u belangstelling of wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met Claire van Norel.