Werkgroep Natuurbeheer

De werkgroep Natuurbeheer gaat zich bezighouden met advies ten behoeve van natuurbeheer. De werkgroep zal zich in eerste instantie bezighouden met de Gorsselse Heide. Meer informatie zal in de loop van 2024 worden toegevoegd aan dit deel van de website.

Onderzoek sieralgen

In 2023 is een inventarisatie gedaan van de waterkwaliteit van de vennen van de Gorsselse Heide. Niet alleen chemische waterkwaliteit is bestudeert, maar ook sieralgen en kiezelwieren. Hiervan is het onderzoeks verslag beschikbaar via deze link naar de kennisbank.

Micrasterias thomassiana, één van de twee grote sieralgen die in het najaar het Obliquaven domineren.

Foto: Thijs de la Court.