Keizersrande

Keizersrande is een gebied wat direct ten Noorden van Deventer ligt en in eigendom is van Stichting IJssellandschap. Stichting IJssellandschap verpacht het gebied aan Boer ’n Buffel.
De KNNV is gevraagd een florakartering uit te voeren via de SNL methode. Deze inventarisatie is in 2019 uitgevoerd.

SNL Methode

De SNL methode houd in volgens een beperkte soortenlijst een inventarisatie wordt uitgevoerd. Die soortenlijst is indicatief voor de natuur(beheer)typen en agrarische natuurtypen zoals vastgesteld voor een bepaald gebied. Het geheel van die natuurtypen wordt Index Natuur en Landschap genoemd.
Praktisch gezien betekent de SNL Methode dat er naast die voorgeschreven lijst met planten ook per 50 x 50 meter soorten van die lijst dienen te worden genoteerd.

SNL in de praktijk

Inventarisaties worden tegenwoordig vooral met een mobiele telefoon gedaan. Het is natuurlijk niet te doen om voor ieder vierkantje van 50 x 50 meter de SNL soorten te karteren. Door systematisch alle gegevens vast te leggen via ObsMap (de waarneming.nl app) wordt een grote set met locaties binnen een gebied verkregen. Deze locaties kunnen op een aantal manieren worden omgezet naar een vierkantje van 50 x 50 meter. Handmatig kan, maar daar is deze tijd nu ook weer niet naar. Er bestaat software waarmee dit redelijk gemakkelijk kan. Deze software wordt GIS genoemd. GIS is de afkorting van Geografische Informatie Systemen waarmee ruimtelijke kaarten gemaakt kunnen worden uit ruimtelijke gegevens. GIS maakt het ook mogelijk om te combineren en dat is wat er gedaan is. Het product is verspreidingskaartje van een soort, in dit geval ook voorzien van een kleur. Hoe intenser de kleur hoe meer de soort voor komt.

Resultaten

De resultaten zijn gebruikt voor de verplichte SNL toets die Stichting IJsselland iedere 5 of 6 jaar dient uit te voeren om in aanmerking te komen voor subsidie.
De resultaten zijn in een rapportage opgenomen die via de Kennisbank beschikbaar is gemaakt.