Victor Westhofflaan

Onlangs is op de website van PKN een nieuwsbericht geplaatst met daarin de mededeling dat er een Victor Westhofflaan wordt geopend.
Victor Westhoff is de auteur van de overbekende serie Wilde Planten deel 1 tot en met 3, waarvan de opbrengst door Natuurmonumenten is aangewend om ontbrekende delen van de aankoopsommen voor het Deelerwoud, het Fochteloërveen én de Sint-Jansberg mee te financieren.