Ode aan de flora van Deventer

Wilde planten van Deventer en hun bewonderaars

Sinds 2010 wordt er binnen de Deventer gemeentegrenzen jaarlijks onderzoek gedaan naar de vele wilde plantensoorten die voorkomen in en rond Deventer. De planten werden beschreven in rapporten en opgeslagen in een database waar alleen kenners ze kunnen vinden. Het boek ‘Ode aan de flora van Deventer – wilde planten van Deventer en hun bewonderaars’ maakt die informatie nu toegankelijk voor een breed publiek. Het boek is een coproductie van de KNNV, IVN, Ecogroen en gemeente Deventer.

Geen atlas maar een ode

Het boek is geen complete atlas van de flora van Deventer sinds 1850 geworden. Vele vrijwilligers en professionele onderzoekers hebben hun kennis bij elkaar gebracht. De schrijvers hebben de enorme hoeveelheid aan gegevens omgezet naar een heerlijk leesbaar boek. Aan de hand van landschapskenmerken, groepen van plantensoorten en leefgebieden wordt de veelzijdige Deventer plantenwereld, geïllustreerd met foto’s en verspreidingskaartjes, in het zonnetje gezet.

De bewonderaars

Speciale aandacht is er voor een aantal floristen uit de 19e, 20e en 21e eeuw en hun bijdrage aan de kennis over de Deventer flora. Het boek had niet gemaakt kunnen worden zonder de inzet van de Plantenwerkgroep Deventer van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en het Instituut voor natuureducatie en natuurbeleving (IVN). Ecogroen heeft meerdere hoofdstukken geschreven en is sponsor van het boek. De gemeente Deventer heeft gezorgd voor de coördinatie en de uitgave financieel mogelijk gemaakt.

Er op uit

Het boek is niet alleen bedoeld als fraai naslagwerk. Alle betrokkenen hopen vooral dat lezers er op uit gaan. In het boek staan daarom ook wandelingen. Via een app kun je de routes volgen en meer informatie krijgen over de plantenrijkdom van Deventer. Het boek staat vol prachtige foto’s, kaarten en illustraties, telt 320 pagina’s, is te koop of te bestellen bij de boekhandel en bij uitgeverij Landwerk (www.landwerk.nl) en kost € 20,-.

Boekpresentatie en recensie-exemplaar

De presentatie van het boek ‘Ode aan de flora van Deventer – wilde planten van Deventer en hun bewonderaars’ was op woensdag 16 november in de Mariakerk, Nieuwe Markt 35 te Deventer. Onderdeel van de presentatie is onder meer een lezing door Piet Bremer, ecoloog van de provincie Overijssel over “De geschiedenis lezen aan de hand v/d plantengroei met voorbeelden uit Deventer” en een florawandeling in het centrum in groepjes onder leiding van vrijwilligers. Aanwezigen die zich eerder hebben aangemeld, krijgen na afloop van de presentatie een gratis exemplaar van het boek.