Keep in het nieuws

Kepen zijn deze winter in grote getalen in het Nederland te vinden. Op de blog DeventerNatuur meer over deze wintergast.